Novinky Přílohy 2

Aktualizace září 2017

20.09.2017

Možnost zániku P2 u ZP, kde daná P2 nemá smysl; možnost CSV exportu seznamu nalezených P2.

celá aktualita

Aktualizace červen 2017

08.06.2017

Elektronické podpisy i v Google Chrome (a to na platformě MS Windows). Vylepšení PDF exportu P2, ...

celá aktualita

Aktualizace prosinec 2016

12.12.2016

Možnost upravit P2 pro konkrétní ZP dle vzoru jiné ZP, jednoduchý přesun výkonu z nevhodného do správného seznamu, hromadné nastavení datumů u dalších seznamů, možnost hledat P2 přes vícero IČZ naráz...

celá aktualita

Aktualizace srpen 2016

15.08.2016

Nové speciální vyhledávání, zrychlení hledání dle příjmení, notifikace i o nenastavení právní platnosti, revize příruček

celá aktualita

Aktualizace otázky E13

29.06.2016

Upřesnění možnosti práce s P2 ve více oknech prohížeče (editace a současné prohlížení P2)

celá aktualita

Aktualizace č. 2 - červen 2016

28.06.2016

Připojování více dokumentů během editace, svázání chyby či upozornění s příslušným místem v Příloze 2, překontrolování Přílohy 2 během editace, ...

celá aktualita

Aktualizace červen 2016

07.06.2016

Upozorňování na některé chyby už během editace, zpřehlednění vedoucího pracoviště i v editaci, zabránění nechtěné změně seznamové položky na historickou (neaktuální), svázání ordinačních hodin s adresou

celá aktualita

Aktualizace č. 2 - duben 2016

14.04.2016

Ukládání způsobu přihlášení ke kontu, dokumenty vyžadované k vybraným výkonům

celá aktualita

Aktualizace duben 2016

06.04.2016

Možnost transformace P2 typu A na typ B

celá aktualita

Aktualizace číselníku výkonů

02.03.2016

VZP zaktualizovala svůj původní číselník výkonů platný od 1.1.2016 (verze 01091)

celá aktualita

Aktualizace únor/březen 2016

01.03.2016

Důsledné používání filtrace ZP, řízený import i jen vůči jediné ZP, ...

celá aktualita

Editace kapacity či úvazku

10.02.2016

Při editaci pracovníka lze editovat jak kapacitu tak úvazek, kódování češtiny v CSV exportech

celá aktualita

Úprava kontrol pracovníků a ordinačních hodin, ...

01.02.2016

Úprava kontrol pracovníků a ordinačních hodin, spuštění editace nad schválenou P2 už neznamená okamžité zahájení přípravy dalšího kola schvalovacího řízení, úprava kalkulačky...

celá aktualita

Další filtr ve vyhledávání P2

13.01.2016

Pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice): hledání Příloh 2, kde ještě není nastavena právní platnost ani ze strany PZS

celá aktualita

Aktualizace číselníku HVLP

13.01.2016

Aktualizace číselníku léků platných od 1.1.2016.

celá aktualita

Aktualizace leden 2016

06.01.2016

Nová grafika, možnost odpojit digitalizovaný dokument, možnost zdůvodnit neobnovování dokumentu...

celá aktualita

Aktualizace číselníků

05.01.2016

Aktualizace číselníků výkonů (verze 01070), individuálně připravovaných léčivých přípravků (verze 00976) a zdravotnické techniky (verze 00978) platných od 1.1.2016.

celá aktualita

Aktualizace září 2015

24.09.2015

Podbarvení digitalizovaných dokumentů, další druh notifikačních mailů, možnost hromadného nastavení datumu uplatnění od/do, ...

celá aktualita

Aktualizace duben 2015

16.04.2015

Extra podpora pro zástupce primární a ambulantní péče (Praktický lékař, ambulantní specialista, ...)

celá aktualita

Aktualizace číselníku výkonů

24.02.2015

Nové výkony platné od 1.3.2015

celá aktualita