Novinky Přílohy 2

28.06.2016

Připojování více dokumentů během editace, svázání chyby či upozornění s příslušným místem v Příloze 2, překontrolování Přílohy 2 během editace, ...

1. Během editace Přílohy 2 můžete připravit připojení digitalizovaných dokumentů na příslušná místa v Příloze 2 a to i vícero naráz. K připojení dojde po odeslání Přílohy 2 k uložení.

2. Během editace Přílohy 2 se vypisují i informace o již připojených digitalizovaných dokumentech a nabízí se jejich zobrazení.

3. Během editace Přílohy 2 si jí můžete nechat překontrolovat, aniž by se uložila, a v editaci pokračovat. Kontrolu spustíte tlačítkem PŘEKONTROLOVAT v navigační liště. Nalezené chyby či upozornění budou zvýrazněny.

4. Kdekoli to jde, nalezené chyby či upozornění jsou svázané s příslušnými místy: V kartě Info lze na danou zprávu kliknout za účelem ukázání relevantního místa a toto relevantní místo je zvýrazněno a doplněno příslušnou zprávou. Týká se to jen nově kontrolovaných Příloh 2.

5. Navigační lišta má svá jednotlivá místa podbarvená dle relevantní historie změn týkajících se dané části Přílohy 2. Po najetí myši na danou barvu v navigační liště se zobrazí význam dané barvy a počet daných změn.

6. Vedoucí pracovník, evidujete-li jej nejen v sekci pro vedoucího pracovníka, ale i v seznamu pracovníků, musí mít na obou místech shodné údaje.

7. Výkon "samozřejmý" pro odbornost v Příloze 2: Pokud je takovýto výkon v nevhodném seznamu výkonů, při kontrolách se generuje upozornění, v jakém seznamu by měl vhodněji být. Při importu z xml se k těmto výkonům přistupuje tak, jako by v xml byly ve správném seznamu.

8. Stejný výkon se nesmí objevit s překrývajícími se intervaly ve více seznamech výkonů.

9. Pokud si přetřídíte seznam v Příloze 2 (např. výkony dle jejich názvů), budou takto přetříděny i v dalších zobrazení Přílohy 2, dokud nezavřete okno prohlížeče.