Často kladené otázky

Máte-li dotaz k používání Přílohy 2 na Portálu ZP a nenajdete-li odpověď v níže uvedených často opakovaných dotazech, kontaktujte odbornou pomoc:

 • mail: pomoc (zavináč) portalzp . cz

Dále upozorňujeme na Příručku Portálu ZP - Administrace Přílohy 2, která je pro Vás připravena v sekci Dokumentace.

 

Kliknutím na otázku se zobrazí / skryje odpověď.

E. Příloha 2

E1. Kde je uživatelská dokumentace k Příloze 2 na Portálu ZP?

Uživatelská dokumentace je vystavena na stránce Dokumentace.
Na úvodní stránce jsou zveřejňovány významné změny ve vlastní aplikaci.

E2. Proč nemohu předat Přílohu 2 do schvalovacího procesu u konkrétní pojišťovny?

Musejí být splněny tyto podmínky:

 1. Příloha 2 musí být ve stavu "1 - Upravováno; skryto před ZP" nebo "2 - Připraven k předání; skryto před ZP"
 2. Příloha 2 nesmí obsahovat chyby
 3. Musíte mít u dané zdravotní pojišťovny oprávnění zastupovat příslušné zdravotnické zařízení (role "ZDRAV. ZAŘ. - P2 ZODP. ZASTUP")

Obsahuje-li Příloha 2 chyby, otevřete ji v editačním režimu a chybu opravte.

Test na oprávnění provedete tak, že se přihlásíte do portálu příslušné pojišťovny a pak v menu "Obecné služby" spustíte funkci "Přístupová oprávnění" (jen u Portálu ČPZP je to jiné položce menu). Nebudete-li mít pro dané zdravotnické zařízení nastaveno oprávnění v roli "ZDRAV. ZAŘ. - P2 ZODP. ZASTUP", zažádejte si o ně v registračním formuláři. Zde pak požadujte jen nastavení chybějících oprávnění a to jen u relevantních pojišťoven. Použijte zde certifikát či SMS mobil, který již máte na portále založen - žádost se tak připojí k Vašemu kontu. Registrační formulář je ZDE.

E3. Chci editovat Přílohu 2, před editací se zobrazí nějaká upozornění a dotazy, ale není zde pojišťovna, kvůli které chci spustit editaci. Proč?

Dotazy a upozornění se týkají jen těch pojišťoven, u nichž máte danou Přílohu 2 v jednom z vybraných stavů.
Po zodpovězení dotazů a kliknutí na tlačítko pro editaci se spustí editační formulář i pro pojišťovny, jichž se dotazy a upozornění netýkaly.

E4. U Přílohy 2 se mi nově objevily chyby týkajících se adres. Jak je odstraním?

Je zavedena nová kontrola týkající se adresovatelnosti adresy, přičemž tato kontrola testuje každou položku adresy vůči ostatním položkám adresy.
Máte-li pak překlep v obci či ulici (např. chybějící interpunkce), pak nelze dle neexistující obce či ulice dohledat ostatní položky v adrese.
Typické chyby:

 • Číslo popisné uvedeno v kolonce pro číslo orientační;
 • Chybějící mezera v názvu ulice (např. místo správného "17. listopadu" uvedeno "17.listopadu")
 • Překlep v interpunkci (např. místo správného "Plzeň" uvedeno "Plzen" či "Plzeń")
 • Jiné znění názvu ulice či obce než je oficiální (např. místo správného "Ústí nad Labem" uvedeno "Ústí n. Labem")
 • V názvu ulice přímíchán i název obce (např. "U Léčebny, Janov")
 • Další překlepy - chybějící znaky, prohození znaků apod (např. místo správného "U Nemocnice" uvedeno "U Nmeocnice" či "U Nemocnie")
 •  

  Tip: nevidíte-li na první pohled danou nepřesnost, pak v editačním režimu nejdříve smažte obsahy položek dané adresy a pak ji začněte zadávat znovu. Využijte přitom nabídek našeptávače - při psaní názvu obce si klikněte na vhodnou nabízenou nabídku, pak při psaní názvu ulice jsou nabízeny ulice v rámci dané obce atd.

  E5. Má smysl jen pro LZZ: Správný tvar adresy dle otázky E4 byl nalezen. Nicméně je zapotřebí opravit desítky až stovky Příloh 2, což bude velmi pracné. Šlo by to urychlit?
  Případně: Portál uznává jen veřejné PSČ, nicméně naší nemocnici bylo přiděleno Českou poštou PSČ organizace a trváme na tom, že v Přílohách 2 chceme předávat toto PSČ organizace.

  Pošlete žádost na hromadnou opravu adresy na technickou podporu (viz záhlaví v této stránce). Uveďte uložený (chybný) tvar adresy a požadovaný tvar adresy - bude to pak opraveno hromadně.
  Add PSČ organizace: jedná se o neveřejnou informaci; portál čerpá adresní místa z oficiálního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

  E6. Schvalovací řízení je pozastaveno - čeká se na dokumenty apod. Co dál?

  V hledání Příloh 2 je mj. filtrační kritérium "V rámci posledního schvalování". Nastavíte-li mu hodnotu "Probíhá schvalovací proces a čeká se na akci ze strany poskytovatele zdravotních služeb", najdete všechny takovéto Přílohy 2.

  Poté zvolte ikonu "lupa". Pokud pojišťovna požaduje připojení nějakých dokumentů, v následně zobrazeném formuláři je připojte.

  Ve spodní části je nabídka pro obnovění schvalovacího řízení - zde vyplňte pole "Zpráva (vysvětlení) pro pojišťovnu", dále za tlačítkem "Odeslat" si vyberte danou pojišťovnu a nakonec stiskněte tlačítko "Odeslat".

  Poznámka: Dokud běží schvalovací řízení, můžete na tomto místě připojit zprávu pro pojišťovnu kdykoli - a to i bez vyzvání.

  E7. Jak z PDF dokumentu získám XML reprezentaci Přílohy 2, kterou lze použít pro import na Portále ZP?

  Otevřete si PDF dokument s Přílohou 2 v Adobe Readeru a pak v panelu "Rozšířené" spusťte export formulářových dat:

  Pozn.: Pokud je tato nabídka zablokovaná, potom dané pdf není plnohodnotný editovatelný formulář, ale jen tisková sestava neumožňující provést tento export. Vyžádejte si pak po původci tohoto dokumentu buď plnohodnotný formulář s aktuálními daty a s možností provést export do XML, nebo si na něm vyžádejte přímo příslušný XML soubor.

  E8. Jak zajistím, aby Příloha 2 měla platnost na dobu neurčitou?

  V záhlaví Přílohy 2 je mj. "Datum uplatnění od" a "Datum uplatnění do". Tyto datumy určují, na jaké období je Příloha 2 sjednávána. Takže postačí "Datum uplatnění do" vložit termín 31.12.9999, tím bude Příloha 2 po schválení platit na dobu neurčitou a, budete-li v ní chtít něco změnit (např. přidat výkony), pak ji upravte a předejte do dalšího schvalovacího řízení.

  E9. Má smysl jen pro LZZ: Jak přehledně zjistím u dříve schválených Příloh 2 nastavení právních platností pro předchozí období u jednotlivých ZP? Aktuálně už jsou některé z nich připravované k dalšímu kolu schvalovacího řízení či nové kolo schvalovacího řízení již běží.

  V základním vyhledávacím formuláři zvolte příslušnou ZP a u doplňujícího fitračního pole pro stav zvolte jednu z nabízených možností týkajících se právní platnosti (např. hledat jen Přílohy 2 s nastavenou právní platností). Případně můžete ještě zpřesnit i filtrační kritérium pro "Datum uplatnění od", čili zjistit stav týkající se konkrétního období.

  Tím se dohledají i archivní verze; ikona pro prohlížení je přímo zobrazí.

  Chcete-li navíc tisk seznamu těchto Přílohu 2, pak ve výběrových kritériích zvolte ještě "Formát výstupu" bez akcí a bez stránkování.

  E10. Jaký je rozdíl mezi seznamem základních výkonů (2a) a seznamem dalších výkonů (2b)?

  Rozdíl je v metodice, která přesahuje tuto otázku.

  Obecně lze říci, že seznam dalších výkonů se používá i pro různé balíčky individuální pro jednotlivé ZP, takže lze použít i kód výkonu, který je zaveden jen u dané ZP. Dokonce v případě, že jej daná ZP do portálu nezavedla (a portál jej tedy nezná), není reportována žádná chyba "Neznámý výkon XXX" a můžete pak i doplnit jeho název.

  Nabízí-li se v Příloze 2 oba seznamy a nevíte-li, kam nový výkon vložit, dejte přednost seznamu základních výkonů (2a).

  E11. Jak do ČPZP předat Přílohu 2 s IČP povýšeným na IČZ?

  V případě, že máte některé IČP povýšené na IČZ (platí jen u ČPZP a to z důvodu úhrad), předávejte do ČPZP příslušnou Přílohu č. 2 stejně jako ostatním zdravotním pojišťovnám pod základním IČZ (pokud na toto IČZ máte u ČPZP platnou Rámcovou smlouvu). To znamená, že Vám postačí stejný přístup jako u jiných zaměstnaneckých ZP na základní IČZ.

  Pro snadnější zpracování Příloh 2 z Vaší strany totiž přistoupila ČPZP k tomu, že k úpravě „povýšení IČP na IČZ“ dochází až při zpracování na straně ČPZP.

  V ostatních případech předávejte do ČPZP Přílohu č. 2 pod povýšeným IČZ, na které máte u ČPZP podepsanou platnou Rámcovou smlouvu.

  E12. Objevila se chyba o chybějícím dokumentu k technice, ačkoliv dokument už je zaveden. Jak ji odstraním?

  Vlastní dokument je nutno připojit přímo k dané technice, ne k Příloze 2 jako celku. Připojuje se v režimu prohlížení (spouštěný ikonou "lupa") - u každého záznamu techniky je tlačítko pro připojení dokumentu. Po připojení pak spusťte znovu editaci a uložte (i beze změn) danou Přílohu 2. Tím se znovu spustí kontroly a zmíněná chyba tím zmizí.

  Pokud chyba zůstane, zkontrolujte si:

  • Máte správně určený druh dokumentu? Např. je vyžadována "Kupní smlouva" či "Nájemní smlouva" nebo "Leasingová smlouva", vložili jste ji tam, ale jako druh jste omylem zadali něco jiného, např. "Atest"? Náprava: v režimu prohlížení dané Přílohy 2 přejděte na podrobnosti k danému dokumentu (tlačítko "...") a údaj pro druh dokumentu opravte. Pak znovu nechte tuto Přílohu 2 zkontrolovat (uložením v editaci).
  • Není zde ještě další výskyt techniky stejného druhu, ale bez požadovaného dokumentu? Dokumenty se dokládají i k těmto dalším výskytům (další kupní smlouva k další technice atd), takže je nutné relevantní dokument připojit i sem.

   

  E13. Pro správu Přílohy 2 používám současně více oken stejného prohlížeče. Po editaci Přílohy 2 se mi neuložila. Proč?

  Pokud si otevřete nové okno prohlížeče a vstoupíte-li s ním do přihlašovací stránky, dojde automaticky k definitivnímu odhlášení pro ostatní okna stejného prohlížeče na stejném stroji, takže rozeditovanou Přílohy 2 v jiném okně už neuložíte a nepomůže pak ani přihlášení v novém okně.

  Potřebujete-li tedy další okno stejného prohlížeče, pak si jej otevřete standardním způsobem spuštěním libovolné nabídky menu Portálu ZP (pravé tlačítko myši zobrazí nabídku obsahující mj. otevření odkazu v nové záložce či v novém okně).