Dokumentace

Leták administrace Přílohy 2

Ke stažení - Formát pdf (284860 bytů)

Dokument je ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). V případě, že nemáte tento program nainstalovaný, můžete si jej stáhnout na adrese www.adobe.cz

Datové rozhraní Přílohy 2

PDF formuláře pro správu Přílohy 2 umějí vyexportovat Přílohu 2 ve formátu XML. Tato struktura je základním formátem (standardem), který lze použít i pro import Přílohy 2 na Portále ZP. Sice existuje řada různých mutací těchto PDF formulářů (generujících různé nestandardní variace těchto XML exportů), ale snažíme se novým anomáliím portál přizpůsobovat. Kromě toho Portál ZP je schopen exportovat Přílohy 2 v tomto XML formátu, takže je pak možné s ním dále pracovat a to i mimo portál.

Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2 pro zástupce primární a ambulantní péče (Praktický lékař, ambulantní specialista, ...)

Ke stažení - verze 7 (revize 25.06.2021): Formát pdf (672189 bytů)

Dokument je ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). V případě, že nemáte tento program nainstalovaný, můžete si jej stáhnout na adrese www.adobe.cz

Videonávod - zběžné seznámení pro zástupce primární a ambulantní péče (Praktický lékař, ambulantní specialista, ...)

Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2

Ke stažení - verze 23 (revize 04.08.2022): Formát pdf (1015439 bytů)

Dokument je ve formátu PDF (Adobe Acrobat Reader). V případě, že nemáte tento program nainstalovaný, můžete si jej stáhnout na adrese www.adobe.cz

Metodika vyplňování Přílohy 2

Ke stažení (Typy A, B) - verze 1 (revize 18.12.2014): Formát doc (90112 bytů)

Ke stažení - (Typy U, C, CC, CB, CA) verze 1 (revize 18.12.2014): Formát doc (184320 bytů)

Popis kontrol - administrace Přílohy 2

Ke stažení - popis kontrol - verze 16 (hlavní dokument), 6 (příloha) Formát zip (81204 bytů)

Datová rozhraní

Ke stažení - Datové rozhraní pro hromadnou správu personálu - verze 1 Formát doc (121856 bytů)

Ke stažení - Datové rozhraní pro hromadnou správu přístrojového vybavení - verze 1 Formát doc (109568 bytů)

Ke stažení - Datové rozhraní pro hromadnou správu výkonů - verze 1 Formát doc (104960 bytů)