Novinky Přílohy 2

07.06.2016

Upozorňování na některé chyby už během editace, zpřehlednění vedoucího pracoviště i v editaci, zabránění nechtěné změně seznamové položky na historickou (neaktuální), svázání ordinačních hodin s adresou

1. Během editace Přílohy 2 jsou ihned zvýrazňovány formální chyby (neexistující datum apod).

2. Nově generované chyby a upozornění jsou svázané s příslušným místem, jde-li to: kliknutím na danou chybu se kursor nastaví na dané místo; kromě toho i dané pole je zvýrazněno.

3. Vedoucí pracoviště, je-li evidován jen v sekci pro vedoucího (nejvhodnější forma), se v seznamu pracovníků objeví nejen v prohlížení, ale nově i v editaci (jako needitovatelný záznam). Pokud je explicitně evidován i v seznamu pracovníků, vypisuje se při editaci na obou místech upozornění na to, že jej udržujete dvojmo.

4. Pokud měníte smlouvané období (Datum uplatnění od/do v záhlaví Přílohy 2) a pokud existují seznamové položky (např. výkony) s intervalem platnosti takovým, že by pak už by nespadaly do smlouvaného období, portál na tuto skutečnost ihned upozorní. Obdobné upozornění je i u změny intervalu seznamové položky (např. výkonu), pokud by tím už nespadala do naslouvaného období. Tím se řeší nechtěné zmizení personálu, techniky, výkonu apod, pokud by daná položka měla nastavený konec platnosti např. na konec letošního roku a vy měnili smlouvané období z letošního na příští rok apod.

5. Pokud je Příloze 2 více adres a jsou-li zde i ordinační hodiny, pak si vyberete ze seznamu adres, kde konkrétně jsou dané ordinační horiny provozovány.

6. Aktualizace dokumentace:

  • Popis kontrol - administrace Přílohy 2 (hlavní dokument: verze 10; příloha: verze 4)