Novinky Přílohy 2

08.06.2017

Elektronické podpisy i v Google Chrome (a to na platformě MS Windows). Vylepšení PDF exportu P2, ...

1. Pokud pro přihlašování do Portálu ZP používáte elektronický podpis a máte-li na počítači MS Windows, můžete používat Google Chrome. Při pokusu o podepsání dat Chrome vypíše instrukce a odkaz na instalaci příslušného doplňku a externího programu pro podepisování, který je tímto doplňkem používán.
Řešení používá standardní úložiště certifikátů ve Windows, takže je to použitelné nejen pro certifikáty přímo uložené v počítači, ale i pro certifikáty na kartách.

2. Pokud spustíte export P2 ve formátu PDF, výstupní soubor obsahuje logo příslušné ZP a celkový výstup je zdokonalen.

3. Kumulační sloupce pro personál v P2 jsou přejmenovány na "Číselníková kapacita" a "Číselníkový úvazek".

4. Pokud připojíte dokument na chybné místo (nebo pokud daný dokument zde vůbec nemá být) a pokud již není možné dokument odstranit, může jej v rámci dané Přílohy 2 přemístit (či odstranit) zástupce ZP. Stačí jej o to požádat, např. pomocí zprávy přiložené k Příloze 2.

5. Změny pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice):

  • Ve vyhledávacích kritériích při hledání P2 je pole "Hledat i zaniklé P2" doplněno novou variantou "Jen zaniklé".
    Dále je zde nové pole pro hledání i dle "Datumu uplatnění do".
    Dále přibylo pole pro rozhodování, zda v závislosti na ostatních výběrových kritériích se má či nemá použít archiv. Takže budete-li třeba hledat Přílohy 2, které byly schváleny, můžete si sami řídit, zda se má hledat jen mezi posledními verzemi či i mezi archivovanými verzemi.
  • Opraveno vícenásobné zobrazení stejného dokumentu připojeného na stejné místo.