Novinky Přílohy 2

13.07.2021

Drobné úpravy týkající se zejména Plné správy P2

  1. Speciální vyhledávání / Vyhledávání výkonů: nově lze i do CSV souboru. Doplněno do Příručky P2 (verze 22).
  2. Režim zobrazení Příloh 2 "po záložkách", který zajistí rychlejší zobrazení Přílohy 2, se nenabízí implicitně, ale je zapotřebí si jej zapnout v Nastavení konta. Má smysl zejména v situacích, kdy u velké P2 chcete jen upravit personál apod.