Novinky Přílohy 2

15.01.2015

Aktualizace číselníků výkonů, léků a zdravotnické techniky platných od 1.1.2015.

Pokud máte v záhlaví P2 "datum uplatnění od" 1.1.2015 a portál při uložení této P2 hlásil u výkonu platného od 1.1.2015 chybu "Neznámý výkon", postačí tuto P2 znovu otevřít v editačním režimu režimu a bez jakýchkoli úprav uložit - tím tyto chyby zmizí.