Novinky Přílohy 2

04.01.2018

Aktualizace číselníku výkonů (verze 01160), hromadně vyráběných léčivých přípravků (verze 01023), individuálně vyráběných léčiných přípravků (verze 00985) a zdravotnické techniky (verze 00998)

Pokud máte v záhlaví P2 "datum uplatnění od" 1.1.2018 a portál při uložení této P2 hlásil u výkonu platného od 1.1.2018 chybu "Neznámý výkon", postačí tuto P2 znovu otevřít v editačním režimu režimu a bez jakýchkoli úprav uložit - tím tyto chyby zmizí.