Novinky Přílohy 2

29.04.2014

Možnost přeskočení schvalovacího procesu, vylepšen výpis historie, možnost smazání omylem přiřazeného dokumentu, možnost hromadného importu techniky a personálu jen pro jednu ZP a opětovné zobrazení akcí pro úpravu P2 ihned po její editaci.

1. Máte-li oprávnění pro předání P2 do schvalovacího procesu, můžete přeskočit vnitřní schvalovací proces, tzn. nemusíte již procházet stavem 2 (Připraven k předání).

2. Ve výpisu historie změn jsou barevně vyznačena mazání seznamových záznamů a jejich vkládání.

3. Digitalizovaný dokument lze do 60 minut po jeho vložení smazat, byť je připojen k Příloze 2, na kterou může přistupovat aspoň jedna pojišťovna. Tím se eliminuje většina omylů, které jsou zjištěny bezprostředně po vložení digitalizovaného dokumentu.

4. Hromadný import techniky a personálu: Původně se jednalo o aktualizaci pro všechny pojišťovny, nyní si můžete vybrat, zda to bude pro všechny pojišťovny, nebo jen pro tu, jejíž kód je v názvu souboru.

5. Bezprostředně po akci měnící P2 (např. po editaci) se nabídne sada ikon týkající se dané P2, čili můžete např. znovu spustit editaci.

6. Zveřejněna mailová adresa pro příjem případných námětů na rozvoj administrace Přílohy 2.