Novinky Přílohy 2

28.05.2018

Podpora podepisování ve Firefoxu, info o přetížených pracovnících (z pohledu ZP), ...

1. Pokud pro přihlašování do Portálu ZP používáte elektronický podpis a máte-li na počítači MS Windows, můžete používat Mozilla Firefox (od verze 58). Při pokusu o podepsání dat Firefox vypíše instrukce a odkaz na instalaci příslušného doplňku a externího programu pro podepisování, který je tímto doplňkem používán.
Řešení používá standardní úložiště certifikátů ve Windows, takže je to použitelné nejen pro certifikáty přímo uložené v počítači, ale i pro certifikáty na kartách.
Tímto lze pro tvorbu podpisů používat libovolný z těchto prohlížečů (pokud možno v poslední verzi):

  • Google Chrome
  • Mozilla Firefox
  • MS Internet Explorer
  • 2. Portál periodicky (zpravidla 1x denně) hledá vykázané pracovníky s úvazkem vyšším než plným (úvazek pracovníka se hledá ve všech Přílohách 2 dostupných pro pojišťovnu). Jedná se o pohled ze strany pojišťovny, tzn. jsou kontrolovány jen poslední verze Příloh 2, na které má pojišťovna přístup. K příslušným Přílohám 2 pak portál vkládá relevantní zprávu; odebre jí při příští kontrole, pokud vykázaný úvazek už nebude vyšší než plný.

    3. Provoz portálu paralelně zajišťují čtyři webové servery. Tím se lépe rozkládá zátěž a odezva je rychlejší.