Novinky Přílohy 2

14.01.2014

Možnost klonování Přílohy 2, nové možnosti filtrování digitalizovaných dokumentů či Přílohy 2, upraveny kumulace pracovníků a dokumentace P2

1. Automatické rozpoznávání změny IČ u již existujícího IČZ (alias změna právní subjektivity). V tomto případě dojde k pozastavení oprávnění na P2 daného IČZ a k výzvě na dodání nového pověření. Schvalování P2 pak začne od počátku. Aby nebylo nutné kopírovat všechny P2 a digitalizované dokumenty a jejich vzájemné vazby z původního IČ na nové, nabízí se nová funkce "Požadavek na klonování P2".

2. Digitalizované dokumenty lze hledat i dle IČP (tzn. filtr na IČP uvedené v P2, se kterým je hledaný dokument svázán).

3. P2 lze hledat nejen dle hlavní, ale i dle dalších odborností.

4. Primář v P2 typu C (rámeček PRIMÁŘ) je nyní deklarativní údaj - nepočítá se do kumulací pracovníků u této P2 a ani do přetížených pracovníků. Obvykle se vyskytuje v seznamu pracovníků např. u některého podřízeného pracoviště, tzn. už jen odtud je započítáván do zmíněných kumulací.

5. Ve hledání přetížených pracovníků jsou vyřazeni pracovníci s intervalem od/do mimo zadané datum.

6. Aktualizace dokumentace: Příručka administrace Přílohy 2 (na konci je nová kap. Změna právní subjektivity (typicky „nové“ IČ již existujícího IČZ))