Novinky Přílohy 2

19.11.2014

Skrývání historických seznamových položek, redukce stavů, možnost skrývat vybrané ZP, ...

1. Seznamové položky (např. výkony), mají-li "datum do" starší, nežli je "datum uplatnění od" v záhlaví P2, už nejsou zobrazovány, takže v seznamech se zobrazí jen aktuálně platné položky.

2. Zjednodušení stavů P2: Zrušen stav 9 (Chybí dokumenty), některé skupiny stavů prezentovány jako stav jediný apod.

3. Doplněna možnost v editaci a v prohlížení P2 skrývat libovolné pojišťovny dle individuálního výběru (viz nabídka menu "Obecné služby" -> "Nastavení konta")

4. Doplněna možnost nachat si posílat novinky o aplikaci P2 na Portále ZP (viz nabídka menu "Obecné služby" -> "Nastavení konta")

5. U hromadného exportu výkonů lze navíc filtrovat jen P2 schválené nebo P2 s oboustranně nastavenou právní platností.

6. Aktualizace dokumentace: Příručka administrace Přílohy 2.