Novinky Přílohy 2

10.11.2022

Drobné úpravy týkající se zejména Plné správy Příloh 2

  1. Příloha 2 typu B – v závislosti na přepínači nepřetržitých hodin se upravuje práce s ordinačními hodinami (je upraven též popis kontrol P2 v sekci DOKUMENTACE). Úprava se projeví i v režimu Jednoduché správy Příloh 2
  2. Pokud je v seznamu nalezených Příloh 2 některá exspirovaná (čili má-li "Datum uplatnění do" v minulosti), je tato skutečnost zvýrazněna.
  3. Vyhledávání exspirovaných Příloh 2: Lze zvolit výstup do CSV, lze vypnout stránkování a lze hledat i dle toho, zda v současnosti běží či neběží schvalovací řízení nad danými Přílohami 2.
  4. Nabídka menu "Speciální vyhledávání / Vyhledávání výkonu" je přejmenována na "Speciální vyhledávání / Vyhledávání výkonu či dopravy", čili kromě výkonů umí vyhledávat i dopravu. Navíc je možné hledat jen mezi posledními dostupnými verzemi, nebo napříč celým archivem.
  5. V Nastavení konta je možné zapínat / vypínat různé druhy notifikací, mj. notifikace pro P2 (byť nelze vypnout notifikace pro zcela všechny události nad P2)
  6. V sekci DOKUMENTACE je zaktualizována "Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2"