Novinky Přílohy 2

10.12.2013

Sada aktualizací zahrnující např. možnost při importu Přílohy 2 porovnání proti verzi uložené na Portálu ZP, hromadný import a export personálu, techniky a výkonů, zjednodušené náhledy na zprávy přiložené k Příloze 2 či další drobné úpravy.

1. Při importu P2, která už ale na Portále ZP existuje, se nově nabídne porovnání rozdílů mezi oběma P2 a to v extra otevřeném okně. Tím ji pak můžete snadno upravit dle vzoru v XML. Další možnost - portál nabídne úpravy i za Vás s tím, že si následně určíte, které změny se opravdu mají provést. Respektuje se zde omezení editace po schválení (např. místo smazání schváleného pracovníka nevyskytujícího se v xml bude provedena jeho aktualizace - pouze odpovíte na otázku, kdy na pracovišti skončil).

2. Místo jednotlivých notifikačních mailů o schválení P2 apod jsou nyní odesílány v rámci jednotného hromadného mailu a to nanejvýše 2x za den.

3. Nové nabídky v menu pro hromadný import / export personálu, techniky a výkonů. Lze si tak vyexportovat např. veškerý personál napříč všemi P2 stejného zdravotnického zařízení, upravit jej (jedná se o prostý text, ale lze použít i MS Excel) a zaktualizovat výsledkem stav na Portále ZP. Datová rozhraní jsou zveřejněna výše.

4. Nová nabídka v menu pro hledání P2 s konkrétním výkonem.

5. Ve hledání digitalizovaných dokumentů je možno určit třídění.

6. V seznamu nalezených P2 jsou nové první dvě ikony. První slouží k náhledu zpráv od klientů, druhá k náhledu všech zpráv (tedy i od portálu). Tím není nutno tento seznam opouštět jen kvůli zobrazení těchto zpráv.

7. Zpřehledněna historie změn ve výpisu P2.

8. Při předání P2 do schvalovacího procesu je možné k ní připojit průvodní zprávu (zdůvodnění apod). Dokud běží schvalovací řízení, je možné v režimu zobrazení (ikona "lupa") připojit další průvodní zprávu a to i bez vyžádání. Doplněna podpora dialogu mezi ZP a zdravotnických zařízením (mj. pokud ZP něco požaduje, přijde notifikační mail a to dle nového řešení - viz bod 2)

9. Aktualizace dokumentace: Příručka administrace Přílohy 2 a tři nová datová rozhraní