Novinky Přílohy 2

12.12.2016

Možnost upravit P2 pro konkrétní ZP dle vzoru jiné ZP, jednoduchý přesun výkonu z nevhodného do správného seznamu, hromadné nastavení datumů u dalších seznamů, možnost hledat P2 přes vícero IČZ naráz...

1. Pokud máte vůči některým ZP Přílohu 2 neaktuální a pokud ji chcete zaktualizovat dle jejího vzoru pro jinou ZP, můžete použít nového průvodce, který se nabízí v záhlaví zobrazení Přílohy 2.

2. Kontrola na nevhodnost druhu seznamu vybraných výkonů nově vypisuje i způsob řešení: "Přesun je možný v režimu editace.". Pokud zde tato věta není, stačí editovat danou Přílohu 2 a uložit beze změn - pak se zde tato věta objeví. Pokud zde tato věta bude, pak v režimu editace se u daného výkonu nabídne zaškrtávací pole pro přesun do správného seznamu.

3. Nabídka na hromadné nastavení "Datumů do" (případně "Datumů od") už není jen u seznamů výkonů, ale i u seznamu personálu, techniky, spec. vybavení a vozidel.

4. Při výběru druhu digitalizovaného dokumentu je k dispozici pomůcka: Možnost vybrat kategorii dokumentu, čímž se nabídka druhů dokumentů odpovídajícím způsobem zmenší.

5. U pracovníků s nulovým úvazkem je nutno vybrat jedno z nabízených zdůvodnění nulového úvazku.

6. Režim plné správy Přílohy 2: Ve všech vyhledávacích formulářích je možné hledat naráz i přes vícero IČZ.

7. Aktualizace dokumentace:

  • Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2 pro zástupce primární a ambulantní péče (verze 4, revize 7.12.2016)
  • Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2 (verze 17, revize 7.12.2016)