Novinky Přílohy 2

19.12.2017

Zrychlení zobrazení P2, Prolongace P2...

1. Zobrazení P2 i editace P2 je pro prohlížeč méně náročné, takže u velkých P2 je tímto zpřístupněno rychleji.

2. U vedoucího pracovníka je nutné zdůvodnit případný nulový úvazek (jen u vybraných odborností pro P2 typů A, B, S).

3. U P2 typů A, B, S, J jsou ordinační hodiny doplněny o nové nepovinné údaje pro email, telefon a mobil.

4. Plná správa P2: Ve formuláři pro vyhledávání techniky (jak pro ZP tak pro PZS) si lze výběrová kritéria pojmenovat a uložit k pozdějšímu použití.

5. Kontrola rodných čísel: Portál upozorňuje na pravděpodobné překlepy, ale není nutno je opravit. Je umožněno je opravit i u schválených záznamů.

6. Změny pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice):

  • V P2 typu CC s odborností *I* nebo *T* je pod sekcí pro lůžka zařazen nový seznam ošetřovacích dnů a lůžek. Slouží i jako vstup do kalkulačky.
  • Zpřístupněna prolongace. Spouští se z "Pro lékaře (PZS) / Základní akce / Vyhledávání P2" - v zápatí nalezených P2 je nabídka pro hromadnou prolongaci.

7. Upravena dokumentace:

  • Základní příručka pro P2 (verze 18)
  • Technické řešení 11 a jeho příloha – Popis kontrol P2