Novinky Přílohy 2

21.10.2014

Úpravy týkající se zejména nastavování právní platnosti P2 (odmítnutí nastavení právní platnosti ze strany zástupce PZS, automatické odmítnutí nastavení právní platnosti z důvodu zastaralosti verze apod):

1. Při nastavování právní platnosti P2 ikona pro prohlížení nově umožňuje také trvale odmítnout nastavení právní platnosti - jen je nutno uvést důvod.

2. Ve vyhledávacích kritériích při hledání P2 je nově zavedena možnost hledat i P2, kde došlo k explicitnímu odmítnutí nastavení právní platnosti (dle výše uvedeného bodu 1).

3. Dojde-li ke schválení P2 s tím, že existuje starší schválená verze stejné P2 pro stejné období a bez nastavení právní platnosti, portál tuto starší verzi přestane nabízet k nastavení právní platnosti. Toto se týká i těch P2, které toto splňovaly již z dřívějška.

4. Při zobrazení P2 ve formátu HTML (export, prosté zobrazení, editace), má-li daná verze P2 nastavenou právní platnost, potom jsou v záhlaví dané P2 výrazně vypsány podrobné informace o tomto nastavení právní platnosti.

5. V seznamu nalezených P2, pokud aktuálně nalezená verze má nastavou právní platnost, je datum nastavení právní platnosti vypisován v novém sloupci.

6. Ve vyhledávacích kritériích pro hledání P2 přibylo nové výběrové kritérium "Datum uplatnění od" - včetně výběru operátoru (rovno / předcházející před). Můžete si tak vytvořit report P2 týkající se určitého období s nastavenou právní platností (viz toto nové pole, dále výběr dané ZP, dále výběr stavu právní platnosti, formát bez akcí a bez stránkování (což povede na tiskovou sestavu) apod).

7. Aktualizace dokumentace: Příručka administrace Přílohy 2.