Novinky Přílohy 2

21.08.2013

Sada vylepšení Přílohy 2 obsahující např. nová vyhledávací kritéria, našeptávač adresy, možnost editace verzí pro všechny zdravotní pojišťovny nebo jen vybrané a aktualizace příručky.

1. V funkci z menu "Vyhledávání dokumentu" přibylo nové výběrové kritérium "Svázáno s alespoň jednou Přílohou 2 s hlavní odborností".

2. Ve formuláři hledání P2 je filtrační pole pro odbornost zdvojeno: do původního se vkládají kritéria, které nalezené P2 musí splňovat, do druhého se vkládají kritéria, které nalezené P2 nesmí splňovat. U obou polí lze použít seznamy a zástupný znak. Stejná úprava je provedena i pro hledání "Hierarchie P2".

3. Ve formuláři hledání P2 přibylo "výběrové kritérium" pro třídění; lze je uložit k pozdějšímu použití.

4. Ve formuláři hledání P2 přibyla "výběrová kritéria" pro formáty výstupů (co zobrazit, zda nabízet i akce a jak stránkovat); lze je uložit k pozdějšímu použití. Zvolí-li se výpis bez akcí a bez stránkování, bude výsledek zobrazen formou tiskové sestavy.

5. Stávající nabídka exportu vícero P2 (tzn. po zaškrtnutí vícero nalezených P2 a stisku tlačítka "Exportovat vybrané P2") nově nabídne nejen formáty pro kompletní P2, ale i pro seznamy a to jen takové, které se vyskytují v aspoň jedné vybrané P2. Výstup bude opět v zip archivu s tím, že zde budou i P2 neobsahující příslušný seznam - tyto soubory pak budou prázdné.

6. Při vyplňování adresy na libovolném místě P2 je aktivován našeptávač pro nabídku existujících adres. Kontrola adres nově testuje, zda se jedná o validní (doručovatelnou) adresu; drobné chyby (např. chybějící číslo orientační) automaticky opraví.

7. Mezi nabízenými akcemi nad P2 se místo původní ikony "tužka" nabízí nová ikona "2 tužky" spouštějící již zavedenou editaci pro všechny ZP. Dále je nabízena staronová ikona "tužka" umožňující editovat P2 jen vůčů jedné ZP - ta se vybírá v následujícím dialogu.

8. Vedoucí pracovník (či primář) u nově editovaných či importovaných P2 je dohledatelný ve funkcích pro hledání pracovníka a je započítáván do příslušných kumulací. Je pak lhostejné, zda je či není explicitně evidován i seznamu pracovníků.

9. Aktualizace dokumentace: Příručka administrace Přílohy 2 i Popis kontrol.