Novinky Přílohy 2

13.08.2014

Možnost filtrace konkrétní zdravotní pojišťovny u vyhledávání P2, pro P2 typů A a B lze měnit intervaly platnosti pro dopravy a návštěvní službu, možnost změny názvu PZS, úprava notifikačních mailů, kontrola funkční licence evidovaného pracovníka pro konkrétní výkony a aktualizace dokumentace

1. Ve vyhledávání P2 je možné filtrovat i konkrétní pojišťovnu. Většina ikon pro nabízené operace se pak bude týkat jen takto zvolené pojišťovny.

2. V seznamu nalezených P2 je vypisováno i "datum uplatnění od".

3. P2 typů A, B: u dopravy a návštěvní služby lze zadat i intervaly platnosti - včetně možnosti jejich hromadného nastavení v editaci P2.

4. Nová položka v menu (Změna názvu PZS) pro možnost zaktualizovat název poskytovatele zdravotních služeb

5. Notifikační maily týkající se činnosti ZP nad P2 jsou doplněny o klikatelné odkazy na jednotlivé P2.

6. Přidána nová kontrola, zda pro konkrétní výkony je evidován pracovník s příslušnou funkční licencí.

7. Aktualizace dokumentace: Příručka administrace Přílohy 2 a hlavní dokument popisu kontrol.