Novinky Přílohy 2

15.08.2016

Nové speciální vyhledávání, zrychlení hledání dle příjmení, notifikace i o nenastavení právní platnosti, revize příruček

1. Režim plné správy Přílohy 2: v menu "Speciální vyhledávání" je nová funkce "Mailová notifikace - přehled výběr. kritérií", takže pokud používáte mailové upozorňování na to, že pojmenovaná výběrová kritéria něco najdou, nemusíte čekat na mailovou notifikaci.

2. Režim plné správy Přílohy 2: Vyhledávání dle křestního jména a / nebo příjmení pracovníka je zrychlené. Samozřejmě i nadále bez ohledu na velká či malá písmena.

3. Mailová notifikace o změnách nad Přílohami 2 se nově týká i situace, že u schválené Přílohy 2 stále není nastavena právní platnost ze strany PZS (či není zde ani odmítnutí nastavení právní platnosti). Mail pak obsahuje zevrubný návod.

4. Export Přílohy 2 do XML: Výsledné XML obsahuje i informaci o stavu Přílohy 2 vzhledem ke schvalovacímu procesu. Pokud to potřebujete k dalšímu zpracování...

5. Aktualizace dokumentace:

  • Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2 pro zástupce primární a ambulantní péče (verze 3, revize 27.07.2016)
  • Příručka Portálu ZP - administrace Přílohy 2 (verze 16, revize 27.07.2016)