Novinky Přílohy 2

01.03.2016

Důsledné používání filtrace ZP, řízený import i jen vůči jediné ZP, ...

1. V hledání obecném (i speciálních - pro nemocnice): ty ZP, které v Nastavení konta označíte pro skrývání v editaci, nezobrazují se již v seznamu nalezených P2 a ani v prohlížení P2 pro všechny ZP naráz. Je to zde důsledné - v seznamu nalezených P2 se pracuje s těmi ZP, které si nepřejete skrývat v editaci. Takže pokud se v seznamu nalezených P2 se nově objeví i VZP a ZPMV, přičemž pokud jejich P2 na portále nehodláte spravovat, stačí je potlačit v Nastavení konta.

2. Při importu P2, která již existuje, je umožněno následnou aktualizaci provést jen vůči vybrané ZP, ne vůči všem ZP, jako tomu bylo doposud.

3. Při nastavování právní platnosti, existuje-li další schválená verze té samé P2 pro tu samou ZP, budete na tuto skutečnost upozorněni. V tomto případě se nově nastavuje (či odmítne nastavit) právní platnost vždy pro nejstarší schválenou verzi čekající na nastavení právní platnosti (původně se nabízela nejnovější).

4. Portál se už nepokouší dohledat opakované výskyty u stejné techniky za účelem připojení digitalizovaných dokumentů i k nim.

5. Pokud v některé P2 naposledy editovanou v únoru máte chybu o chybějícím vedoucím pracovníkovi, přičemž tento pracovník je evidovaný v rámečku pro vedoucího (a má-li zde typ X a nemá-li "datum ukončení činnosti" starší než "Datum uplatnění od" v záhlaví P2), stačí danou P2 jen editovat a uložit beze změn; tím tato chyba zmizí.

6. Změny pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice):

  • Ve funkci pro report o přetížených pracovnících je zavedena možnost reportu jen pro vybranou ZP + možnost výstupu do extra okna pro možnost snadného tisku. Přidána navíc podpora testovaného datumu ve formě DNES+-N
  • Bylo-li podřízené pracoviště k primariátu schválené (P2 ve stavu 6) a následně převedeno do stavu 1 či 2 (skryté před ZP), ale nedošlo-li zde k žádným úpravám, pak toto pracoviště již nebrání v předání P2 příslušného primariátu do schvalovacího procesu, protože ZP jej má k dispozici ve stejné podobě jako Vy. Ovšem pokud už ke změnám v pracoviště došlo (jsou-li zde logy o změnách ze strany zástupců Vašeho PZS), pak je ponechána původní podmínka, že se má do schvalovacího procesu předat pracoviště a pak teprve primariát.