Novinky Přílohy 2

24.09.2015

Podbarvení digitalizovaných dokumentů, další druh notifikačních mailů, možnost hromadného nastavení datumu uplatnění od/do, ...

1. Exspirované dokumenty, kde není aktuálně platná náhrada, jsou v zobrazení P2 zvýrazněny černě. Lze je tak rychleji najít a doplnit aktuální náhradou. Takže přijde-li notifikační mail o exspirovaných dokumentech, bude snadnější je nalézt.

2. U nově připojovaných dokumentů a u nově zahájených schvalovacích procesů jsou v prohlížení P2 zvýrazněny dokumenty, které byly vloženy po zahájení schvalovacího procesu (červeně) a dokumenty, které byly vloženy mezi posledním schválením a spuštěním nového kola schvalovacího řízení (žlutě). Barvy jsou voleny dle již použitých barev u změn v datech. Tím se zpřehledňují nově vkládané dokumenty. Podrobný výpis je pak v zápatí P2. U dříve připojených dokumentů a u dříve zahájených schvalovacích řízení se toto uplatní jen zčásti.

3. Výkony, pracovníky, ..., kteří měli platnost jen v minulosti, portál skrývá, aby P2 nebyla zbytečně nepřehledná (takto to funguje od listopadu 2014). Nově, chcete-li si i tyto historické seznamové pololožky zpřístupnit, je to umožněno pomocí exportu P2 (ikona "šipka vzhůru"): přibylo zde zaškrtávací pole pro zahrnutí i již neplatných seznamových položek.

4. P2 typů A, B: doplněna možnost určit, zda je zajišťován objednávací systém (přibylo zde zaškrtávací pole).

5. Notifikační maily jsou posílány i tehdy, pokud je schvalovací proces pozastaven a čeká se už více než 7 dní na vyjádření PZS.

6. Změny pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice):

  • Nová položka v menu: "Hromadná náhrada Datumu uplatnění" pro možnost změnit Datum uplatnení od/do naráz pro vícero P2.
  • U P2 typů C, U, SP je možné rovnou do schvalovacího procesu rovnou i ze stavu 6 či 8 (jen kvůli změnám v podtřízených pracovištích).
  • P2 typu CB: Doba obvyklé přítomnosti vedoucího pracovníka už není automaticky počítána z provozních hodin, ale je možné ji ručně editovat.
  • P2 typu CB: Kumulaci pracovníků lze změnit i po schválení.
  • Pracovníka lze hledat i dle křestního jména.

Pozn.: Příručky P2 budou zaktualizovány později.