Novinky Přílohy 2

21.06.2019

Mezi 20.6.2019 11:00 až 21.6.2019 09:10 byla nasazena aktuální verze číselníku techniky; momentálně je vrácena původní verze.

20.6.2019 11:00 byla nasazena nová verze číselníku techniky (zdroj dat), nicméně zavedla příliš tvrdé kontroly (vyžadováno výrobní číslo u řady dalších technik), takže při editaci Příloh 2 se generovala řada nových chyb.

21.6.2019 09:10 byl číselník vrácen zpět na původní podobu.

Pokud se Vám tedy při editaci Přílohy 2 během výše zmíněného období objevily nové chyby týkající se techniky, stačí danou Přílohu 2 editovat a uložit beze změn - tím se znovu spustí kontroly a tyto chyby zmizí.