Novinky Přílohy 2

13.01.2016

Pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice): hledání Příloh 2, kde ještě není nastavena právní platnost ani ze strany PZS

Ve vyhledávacím formuláři v poli pro upřesnění hledání dle právní platnosti (je za polem pro stav) přibyla první varianta:
Právní platnost nenastavena ani ze strany PZS