Novinky Přílohy 2

03.10.2013

Přibyla možnost označit si více Příloh 2 a hromadně je připravit pro schvalovací proces či předat do některé ZP.
Dále je barevně indikována právní platnost Přílohy 2 a zaktualizována dokumentace.

1. V seznamu nalezených Příloh 2 si můžete označit jakoukoli skupinu Příloh 2 a poté ji hromadně připravit pro schvalovací proces či ji hromadně předat do schvalování u některé ZP - viz nová tlačítka pod tímto seznamem ("Připravit k předání vybrané P2" a "Předat do pojišťovny vybrané P2"). V následném dialogu požadavek upřesníte a spustíte vlastní akci; a to už bez dalších zásahů.

2. V seznamu nalezených Příloh 2 je stav Přílohy 2 podbarven zeleně, má-li daná P2 či některá její archivovaná verze oboustranně nastavenou právní platnost; nemá-li, testuje se aspoň jednostranně nastavená právní platnost - v tomto případě je podbarvení žluté.

3. Aktualizace dokumentace: Příručka administrace Přílohy 2