Novinky Přílohy 2

09.09.2013

Nasazena nová verze algoritmu pro vyhodnocení P2 typu CC z hlediska vyhlášky 99/2012.

K přepočtu dojde při uložení P2 v editačním formuláři.