Novinky Přílohy 2

09.02.2018

Původně se zobrazovaly všechny digitalizované dokumenty připojené do Přílohy 2.

Pokud dokument exspiroval a pokud na stejné místo je připojen dokument nový (a stejného druhu) a nexspirovaný, už není důvod vypisovat i exspirovaný dokument, proto je nově skrývaný.
Výsledná stránka je tím přehlednější.