Novinky Přílohy 2

21.02.2014

V hromadném importu pracovníků, je-li předáván pracovník s "datumem ukončení" v minulosti, se již nevytváří nový záznam, ale jen se zaktualizuje stávající.

.