Novinky Přílohy 2

03.09.2013

Úprava konfigurace a rozšíření přílohy popisu kontrol

1. Úprava konfigurace: u některých seznamů lze nově měnit i vybrané položky, které již prošly schválením

2. Rozšířena příloha popisu kontrol (nyní je ve verzi 3): nově obsahuje i sloupec "Lze editovat po schválení?"