Novinky Přílohy 2

01.02.2016

Úprava kontrol pracovníků a ordinačních hodin, spuštění editace nad schválenou P2 už neznamená okamžité zahájení přípravy dalšího kola schvalovacího řízení, úprava kalkulačky...

1. Je-li v ordinačních hodinách zjištěno méně hodin či dní, než je vzhledem k odbornosti a velikosti úvazku vyžadováno, už to není považováno za chybu (jen se připojí upozornění, což ovšem nebrání v předání P2 ke schválení).

2. Při nižším úvazku pracovníka než plným, už se nekontroluje v ordinačních hodinách počet dní, zůstává kontrola jen na rozsah hodin (což opět povede jen na upozornění, ne na chybu).

3. Je-li u pracovníka vykázána nulová kapacita, už to není považováno za chybu (jen se připojí upozornění, což ovšem nebrání v předání P2 ke schválení).

4. Je-li kapacita pracovníka vyšší, než plný úvazek, vyhodnotí se jako plný úvazek.

5. Je-li nyní P2 schválena (či zamítnuta) a začnete-li ji editovat, pak k jejímu zaverzování a k vytvoření nové verze pro přípravu dalšího kola schvalovacího řízení dojde až uložení změn v takto spuštěné editaci.

6. Při zobrazení P2 pro vícero pojišťoven naráz je nově důvodem rozčlenění pole i jiné podbarvení vyjadřující historii změn. Původně jediným důvodem byla jen různá hodnota u různých ZP.

7. Změny pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice):

  • Kalkulačka u P2 typu CC: Pokud počet lůžek vyhodnotí jako nedostatečné, vypíše maximální počet lůžek, která by při daném personálu byla postačující.
  • Kalkulačka u P2 typu CC: Původně pracovala jen se základními výkony (2a) pro zjištění OD, nyní se všemi seznamy výkonů (2a, 2b a 2d).
  • Není-li v P2 pro pracoviště nalezen vedoucí pracovník, ale je-li zde primář, pak je pro účely kontrol primář považován i za vedoucího pracovníka daného pracoviště.
  • P2 typu U: každý obor je v seznamu vypsán nanejvýše 1x (není zde opakovaně).
  • Vylepšeno automatické rozpoznávání lůžkového PZS (některé kontroly se u něj neprovádějí).

Add body 1-3: Pokud po 6.1.2016 se u P2 objevily nové chyby týkající se kapacity pracovníka či rozsahu ordinačních hodin vůči pracovníkovi, postačí tuto P2 znovu otevřít v editačním režimu režimu a bez jakýchkoli úprav uložit - tím buď chyby zmizí nebo místo nich bude jen upozornění, což nebrání v předání P2 ke schválení.