Novinky Přílohy 2

18.04.2014

1. Po připojení digitalizovaného dokumentu ke konkrétnímu místu v P2 se nabídne připojení dalšího digitalizovaného dokumentu ke stejnému místu.

2. Po návratu do P2 bezprostředně po připojení digitalizovaného dokumentu je výpis dané P2 narolován k dané seznamové položce.

.