Novinky Přílohy 2

Editace kapacity či úvazku

10.02.2016

Při editaci pracovníka lze editovat jak kapacitu tak úvazek, kódování češtiny v CSV exportech

celá aktualita

Úprava kontrol pracovníků a ordinačních hodin, ...

01.02.2016

Úprava kontrol pracovníků a ordinačních hodin, spuštění editace nad schválenou P2 už neznamená okamžité zahájení přípravy dalšího kola schvalovacího řízení, úprava kalkulačky...

celá aktualita

Další filtr ve vyhledávání P2

13.01.2016

Pro PZS s velkým množstvím P2 (typicky nemocnice): hledání Příloh 2, kde ještě není nastavena právní platnost ani ze strany PZS

celá aktualita

Aktualizace číselníku HVLP

13.01.2016

Aktualizace číselníku léků platných od 1.1.2016.

celá aktualita

Aktualizace leden 2016

06.01.2016

Nová grafika, možnost odpojit digitalizovaný dokument, možnost zdůvodnit neobnovování dokumentu...

celá aktualita

Aktualizace číselníků

05.01.2016

Aktualizace číselníků výkonů (verze 01070), individuálně připravovaných léčivých přípravků (verze 00976) a zdravotnické techniky (verze 00978) platných od 1.1.2016.

celá aktualita

Aktualizace září 2015

24.09.2015

Podbarvení digitalizovaných dokumentů, další druh notifikačních mailů, možnost hromadného nastavení datumu uplatnění od/do, ...

celá aktualita

Aktualizace duben 2015

16.04.2015

Extra podpora pro zástupce primární a ambulantní péče (Praktický lékař, ambulantní specialista, ...)

celá aktualita

Aktualizace číselníku výkonů

24.02.2015

Nové výkony platné od 1.3.2015

celá aktualita

Nová aktualizace číselníku výkonů od 01/2015

17.02.2015

VZP znovu zaktualizovala svůj původní číselník výkonů platný od 1.1.2015

celá aktualita

Další aktualizace číselníku výkonů od 01/2015

30.01.2015

VZP znovu zaktualizovala svůj původní číselník výkonů platný od 1.1.2015

celá aktualita

Aktualizace leden 2015

27.01.2015

Vylepšené importy v editaci P2; možnost ke schválení předat více P2 pro více ZP; automatické denní hlídání, zda konkrétní výběrová kritéria něco nenajdou...

celá aktualita

Aktualizace číselníku výkonů

19.01.2015

VZP zaktualizovala svůj původní číselník výkonů platný od 1.1.2015

celá aktualita

Aktualizace číselníků

15.01.2015

Aktualizace číselníků výkonů, léků a zdravotnické techniky platných od 1.1.2015.

celá aktualita

Doplnění dokumentace

18.12.2014

Metodika vyplňování Přílohy 2

celá aktualita

Aktualizace listopad 2014

19.11.2014

Skrývání historických seznamových položek, redukce stavů, možnost skrývat vybrané ZP, ...

celá aktualita

Aktualizace říjen 2014

21.10.2014

Úpravy týkající se zejména nastavování právní platnosti P2 (odmítnutí nastavení právní platnosti ze strany zástupce PZS, automatické odmítnutí nastavení právní platnosti z důvodu zastaralosti verze apod):

celá aktualita

Aktualizace srpen 2014

13.08.2014

Možnost filtrace konkrétní zdravotní pojišťovny u vyhledávání P2, pro P2 typů A a B lze měnit intervaly platnosti pro dopravy a návštěvní službu, možnost změny názvu PZS, úprava notifikačních mailů, kontrola funkční licence evidovaného pracovníka pro konkrétní výkony a aktualizace dokumentace

celá aktualita

Aktualizace duben 2014

29.04.2014

Možnost přeskočení schvalovacího procesu, vylepšen výpis historie, možnost smazání omylem přiřazeného dokumentu, možnost hromadného importu techniky a personálu jen pro jednu ZP a opětovné zobrazení akcí pro úpravu P2 ihned po její editaci.

celá aktualita

Zlepšena práce s digitalizovanými dokumenty

18.04.2014

1. Po připojení digitalizovaného dokumentu ke konkrétnímu místu v P2 se nabídne připojení dalšího digitalizovaného dokumentu ke stejnému místu.

2. Po návratu do P2 bezprostředně po připojení digitalizovaného dokumentu je výpis dané P2 narolován k dané seznamové položce.

celá aktualita