Novinky Přílohy 2

Aktualizace číselníků

15.01.2015

Aktualizace číselníků výkonů, léků a zdravotnické techniky platných od 1.1.2015.

celá aktualita

Doplnění dokumentace

18.12.2014

Metodika vyplňování Přílohy 2

celá aktualita

Aktualizace listopad 2014

19.11.2014

Skrývání historických seznamových položek, redukce stavů, možnost skrývat vybrané ZP, ...

celá aktualita

Aktualizace říjen 2014

21.10.2014

Úpravy týkající se zejména nastavování právní platnosti P2 (odmítnutí nastavení právní platnosti ze strany zástupce PZS, automatické odmítnutí nastavení právní platnosti z důvodu zastaralosti verze apod):

celá aktualita

Aktualizace srpen 2014

13.08.2014

Možnost filtrace konkrétní zdravotní pojišťovny u vyhledávání P2, pro P2 typů A a B lze měnit intervaly platnosti pro dopravy a návštěvní službu, možnost změny názvu PZS, úprava notifikačních mailů, kontrola funkční licence evidovaného pracovníka pro konkrétní výkony a aktualizace dokumentace

celá aktualita

Aktualizace duben 2014

29.04.2014

Možnost přeskočení schvalovacího procesu, vylepšen výpis historie, možnost smazání omylem přiřazeného dokumentu, možnost hromadného importu techniky a personálu jen pro jednu ZP a opětovné zobrazení akcí pro úpravu P2 ihned po její editaci.

celá aktualita

Zlepšena práce s digitalizovanými dokumenty

18.04.2014

1. Po připojení digitalizovaného dokumentu ke konkrétnímu místu v P2 se nabídne připojení dalšího digitalizovaného dokumentu ke stejnému místu.

2. Po návratu do P2 bezprostředně po připojení digitalizovaného dokumentu je výpis dané P2 narolován k dané seznamové položce.

celá aktualita

Možnost dodatečného třídění P2

16.04.2014

Přidána možnost dodatečného třídění v seznamu nalezených P2 (viz záhlaví seznamu).

celá aktualita

Změna druhu digitalizovaného dokumentu

15.04.2014

Uloženému digitalizovanému dokumentu lze změnit jeho druh.

celá aktualita

Možnost připojit digitalizovaný dokument k výkonu

14.04.2014

Nakonfigurována možnost připojit digitalizovaný dokument k výkonu - např. certifikát k jeho provádění.

celá aktualita

Rozšíření výběrového kritéria "V rámci posledního schvalování"

09.04.2014

Ve vyhledávání P2 je výběrové kritérium "V rámci posledního schvalování" doplněno o nabídku "Došlo ke smazání výkonu ze strany ZP".

celá aktualita

Možnost odebrání kumulační P2 ze schvalovacího procesu

26.02.2014

Doplněna možnost odebrat kumulační P2 (typy C, U, SP) ze schvalovacího procesu a znovu ji tam vrátit - tím se pak pod ní načtou všechny podřízené P2 a to v aktuální podobě. Odebrání kumulační P2 ze schvalovacího procesu provedete pomocí ikony pro editaci P2 pro všechny ZP; následný dialog týkající se pojišťoven, kde běží schvalovací proces, nabídne i možnost stažení ze schvalovacího procesu.

celá aktualita

Úprava hromadného importu pracovníka

21.02.2014

V hromadném importu pracovníků, je-li předáván pracovník s "datumem ukončení" v minulosti, se již nevytváří nový záznam, ale jen se zaktualizuje stávající.

celá aktualita

Drobné úpravy P2

14.02.2014

Drobné úpravy zobrazení zpráv u Příloh 2 a rozšíření vyhledávacího kritéria ze dne 28.1.2014

celá aktualita

Nové vyhledávací kritérium P2

28.01.2014

Nové vyhledávací kritérium při hledání P2 "Probíhá schvalovací proces a čeká se na akci ze strany zdravotnického zařízení"

celá aktualita

Aktualizace leden 2014

14.01.2014

Možnost klonování Přílohy 2, nové možnosti filtrování digitalizovaných dokumentů či Přílohy 2, upraveny kumulace pracovníků a dokumentace P2

celá aktualita

Nová verze kalkulačky P2

17.12.2013

Nasazena nová verze algoritmu pro vyhodnocení P2 typu CC z hlediska vyhlášky 99/2012.

celá aktualita

Aktualizace prosinec 2013

10.12.2013

Sada aktualizací zahrnující např. možnost při importu Přílohy 2 porovnání proti verzi uložené na Portálu ZP, hromadný import a export personálu, techniky a výkonů, zjednodušené náhledy na zprávy přiložené k Příloze 2 či další drobné úpravy.

celá aktualita

Hromadná práce s Přílohami 2

03.10.2013

Přibyla možnost označit si více Příloh 2 a hromadně je připravit pro schvalovací proces či předat do některé ZP.
Dále je barevně indikována právní platnost Přílohy 2 a zaktualizována dokumentace.

celá aktualita

Nová často kladená otázka E5

30.09.2013

Byla přidána nová často kladená otázka E5

celá aktualita